STRUKOVNI VASPITAČ DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA

Studenti se osposobljavaju za vaspitno-obrazovni rad sa decom uzrasta od 1-7 godina.

 

OPŠTI USLOVI ZA PRIJAVU NA KONKURS

* Lična karta - na uvid,

* Prijava na konkurs (dobija se u visokoj školi),

* Izvod iz matične knjige rođenih (može i fotokopija),

* Diploma (završene srednje škole) - overena fotokopija i original na uvid, 

* Sva svedočanstva o završenim razredima srednje škole - overena fotokopija i original na uvid, 

* Uplata za prijavu na konkurs i za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 6.000,00 dinara na račun 840-446666-88.

 

Pored navedenih dokumenata, podnose se još i sledeća dokumenta: 

* Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti sa mišljenjem logopeda.

 

PRIJEMNI ISPIT

* Test iz maternjeg jezika - gde može da se osvoji najviše 30 bodova.

* Test opšte kulture - do 30 bodova.

* Provera muzičkih, fizičkih i govornih sposobnosti.

Provera govornih sposobnosti budućih studenata i studentkinja za smer vaspitača podrazumeva, proveru tečnog čitanja i kao i pravilnu artikulaciju (izgovor) glasova.

Provera muzičkih sposobnosti budućih studenata i studentkinja za smer vaspitača podrazumeva, pre svega, ljubav prema muzici i dečijem stvaralaštvu, kao i kreativnost u osmišljavanju muzičkih aktivnosti. Kanditati/kinje treba da pripreme jednu ili dve dečije pesme po svom izboru, koje će otpevati napamet (sve strofe i refren). Osim toga, tražiće se da svojim rečima opišu jednu zanimljivu i kreativnu muzičku aktivnost koju su videli (uživo ili na internetu) ili je sami sproveli u radu sa decom.

Provera fizičkih sposobnosti obaviće se u vidu razgovora sa kandidatima kroz pitanja kao što su: da li su se bavili ili se bave fizičkim aktivnostima, i kojim?, da li su u toku bavljenja fizičkim aktivnostima doživeli povrede i koje?, i tome slična pitanja.


ŠKOLARINA
60.000 dinara i može se platiti u 8 jednakih mesečnih rata po 7.500 dinara

 

Nemojte limitirati decu samo na ono što ste vi naučili, jer deca su rođena u drugom vremenu.

- Rabindranat Tagor

GDE MOŽE DA RADI
- U predškolskoj ustanovi (jaslice i starija grupa 3-7 godina), 

- Pripremnom predškolskom programu, 
- Socijalnim institucijama (Dom za nezbrinutu decu, Dom za decu ometenu u razvoju, Dečije selo,
Kolektivni i izbeglički centri) itd. 


KOJE POSLOVE MOŽE DA OBAVLJA?

- Vaspitač u predškolskom obrazovanju 

- Vaspitač u socijalnim institucijama 

- Dečiji animator u trgovačkim centrima 

- Dečiji animator u turističkim centrima 

- Dečiji animator u zabavnim centrima (vodeni parkovi, zoološki vrtovi i sl.) 

- Dadilja 

- Lični pratilac dece sa posebnim potrebama 

- Organizatori dečijih rođendana i zabava itd. 

 

VASPITAČ MOŽE BITI PRIVATAN PREDUZETNIK

- Privatni vrtići 

- Igraonice za decu 

- Rođendaonice 

- Prodavnice igračaka za decu 

- Izdavačka kuća za decu 

- Dečija knjižara 
- Prodavnica didaktičkih sredstava za vaspitno-obrazovni rad sa decom 
- Centar za čuvanje dece itd.

Kompletan plan studijskog programa (kurikulum i druge pojedinosti) možete pogledati na adresi ispod:

http://vsovsu.rs/novi/index.php/studije/osnovne-studije/strukovni-vaspitac

 

Poštovani, nadamo se budući studenti, za one koji nisu u mogućnosti lično da dođu do naše Škole radi konkursa za upis, omogućeno je konkurisanje onlajn putem. Molimo sve da pažljivo pročitaju i TAČNO ispune podatke u onlajn prijavi. Takođe obavezno je da se uz konkursnu prijavu onlajn putem proslede prilozi na datu mejl adresu škole visokaskola@vsovsu.rs sa naznakom KONKURSNA PRIJAVA - PRILOZI. U suprotnom prijava neće biti uzeta u razmatranje. Isto tako, iste priloge ste dužni doneti prilikom polaganja prijemnog ispita, kao i originale svedočanstava na uvid.PRIMERI PRIJEMNIH ISPITA