СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ

Студенти се оспособљавају за васпитно-образовни рад са децом узраста од 1-7 година.

 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

* Лична карта - на увид,

* Пријава на конкурс (добија се у високој школи),

* Извод из матичне књиге рођених (може и фотокопија),

* Диплома (завршене средње школе) - оверена фотокопија и оригинал на увид, 

* Сва сведочанства о завршеним разредима средње школе - оверена фотокопија и оригинал на увид, 

* Уплата за пријаву на конкурс у износу од 2.000,00 динара и полагање пријемног испита у износу од 4.000,00 динара на текући рачун 840-446666-88.

 

Поред наведених докумената, подносе се још и следећа документа: 

* Лекарско уверење о здравственој способности са мишљењем логопеда.

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

* Тест из матерњег језика - где може да се освоји највише 30 бодова.

* Тест опште културе - до 30 бодова.

* Провера музичких, физичких и говорних способности.


ШКОЛАРИНА
60.000 динара и може се платити у 8 једнаких месечних рата по 7.500 динара

 
Немојте лимитирати децу само на оно што сте ви научили, јер деца су рођена у другом времену.
- Рабиндранат Тагор

ГДЕ МОЖЕ ДА РАДИ
- У предшколској установи (јаслице и старија група 3-7 година), 

- Припремном предшколском програму, 
- Социјалним институцијама (Дом за незбринуту децу, Дом за децу ометену у развоју, Дечије село,
Колективни и избеглички центри) итд. 


КОЈЕ ПОСЛОВЕ МОЖЕ ДА ОБАВЉА?

- Васпитач у предшколском образовању 

- Васпитач у социјалним институцијама 

- Дечији аниматор у трговачким центрима 

- Дечији аниматор у туристичким центрима 

- Дечији аниматор у забавним центрима (водени паркови, зоолошки вртови и сл.) 

- Дадиља 

- Лични пратилац деце са посебним потребама 

- Организатори дечијих рођендана и забава итд. 

 

ВАСПИТАЧ МОЖЕ БИТИ ПРИВАТАН ПРЕДУЗЕТНИК

- Приватни вртићи 

- Играонице за децу 

- Рођендаонице 

- Продавнице играчака за децу 

- Издавачка кућа за децу 

- Дечија књижара 
- Продавница дидактичких средстава за васпитно-образовни рад са децом 
- Центар за чување деце итд.

Комплетан план студијског програма (курикулум и друге појединости) можете погледати на адреси испод:

хттп://всовсу.рс/нови/индеx.пхп/студије/основне-студије/струковни-васпитац

ПРИМЕРИ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА