STRUKOVNI TRENER U SPORTU

Studenti se osposobljavaju za vaspitno-obrazovni rad sa decom, mladima i odraslima u oblasti sporta i fizičke kulture

 

OPŠTI USLOVI ZA PRIJAVU NA KONKURS 

* Lična karta - na uvid, 

* Prijava na konkurs (dobija se u visokoj školi), 

* Izvod iz matične knjige rođenih (može i fotokopija), 

* Diploma (završene srednje škole) - overena fotokopija i original na uvid, 

* Sva svedočanstva o završenim razredima srednje škole - overena fotokopija i original na uvid, 

* Uplata za prijavu na konkurs i za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 6.000,00 dinara na račun 840-446666-88.

 

Pored navedenih dokumenata, podnose se još i sledeća dokumenta: 

* Potvrdu sportskog kluba o bavljenju odgovarajućim sportom najmanje 2 godine,

* Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti (iz Sportske ambulante).

 

PRIJEMNI ISPIT

* Test opšte kulture iz oblasti sporta - do 20 bodova.

* Provera praktičnog i tehničkog znanja iz određene sportske grane - do 20 bodova.

* Test bazičnih motoričkih sposobnosti - do 20 bodova.

 

ŠKOLARINA
75.000 dinara i može se platiti u 8 jednakih mesečnih rata po 9.375 dinara.

 

Vi možete osmisliti plan borbe, ali kad ona počne stvari mogu krenuti neplanirano i tada ste prepušteni vlastitim refleksima - dakle veštini koju ste stekli treningom. U tom se trenutku vidi u kakvoj ste kondiciji, odnosno, koliko ste kilometara pretrčali izvan dvorane za trening. Ako ste sami sebe varali i propuštali ranojutarnje naporno trčanje, istina će izaći na videlo pod blještavilom reflektora..

- Džo Frejzer

GDE MOŽE DA RADI? 

- U Sportskim klubovima,
- Vrtićima,
- Institucijama vojske i policije, kazneno-popravnim itd. 

 

KOJE POSLOVE MOŽE DA OBAVLJA?

- Trener mlađih kategorija i seniora

- Trener seniorskih ekipa uključenih u ligaška takmičenja,

- Trener reprezentativnih selekcija mladih

- Sportski trener u kazneno popravnim institucijama, institucijama vojske i policije

- Sportski personalni trener

- Realizator sportskih sadržaja koji se sprovode na nivou lokalne samouprave u vrtićima i sportskim klubovima

 

TRENER MOŽE BITI PRIVATNI PREDUZETNIK

- Privatni sportski klubovi

- Škole sporta za decu

- Prodavnice sportske opreme

- Izdavačka kuća – sportska literatura

- Prodavnica sportskih rekvizita itd.

 

Kompletan plan studijskog programa (kurikulum i druge pojedinosti) možete pogledati na adresi ispod:

http://vsovsu.rs/novi/index.php/studije/osnovne-studije/strukovni-trener

 

Poštovani, nadamo se budući studenti, za one koji nisu u mogućnosti lično da dođu do naše Škole radi konkursa za upis, omogućeno je konkurisanje onlajn putem. Molimo sve da pažljivo pročitaju i TAČNO ispune podatke u onlajn prijavi. Takođe obavezno je da se uz konkursnu prijavu onlajn putem proslede prilozi na datu mejl adresu škole visokaskola@vsovsu.rs sa naznakom KONKURSNA PRIJAVA - PRILOZI. U suprotnom prijava neće biti uzeta u razmatranje. Isto tako, iste priloge ste dužni doneti prilikom polaganja prijemnog ispita, kao i originale svedočanstava na uvid.PRIMERI PRIJEMNIH ISPITA