СТРУКОВНИ ТРЕНЕР У СПОРТУ

Студенти се оспособљавају за васпитно-образовни рад са децом, младима и одраслима у области спорта и физичке културе

 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС 

* Лична карта - на увид, 

* Пријава на конкурс (добија се у високој школи), 

* Извод из матичне књиге рођених (може и фотокопија), 

* Диплома (завршене средње школе) - оверена фотокопија и оригинал на увид, 

* Сва сведочанства о завршеним разредима средње школе - оверена фотокопија и оригинал на увид, 

* Уплата за пријаву на конкурс у износу од 2.000,00 динара и полагање пријемног испита у износу од 4.000,00 динара на текући рачун 840-446666-88.

 

Поред наведених докумената, подносе се још и следећа документа: 

* Потврду спортског клуба о бављењу одговарајућим спортом најмање 2 године,

* Лекарско уверење о здравственој способности (из Спортске амбуланте).


ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

* Тест опште културе из области спорта - до 20 бодова.

* Провера практичног и техничког знања из одређене спортске гране - до 20 бодова.

* Тест базичних моторичких способности - до 20 бодова.


ШКОЛАРИНА
75.000 динара и може се платити у 8 једнаких месечних рата по 9.375 динара.

 
Ви можете осмислити план борбе, али кад она почне ствари могу кренути непланирано и тада сте препуштени властитим рефлексима - дакле вештини коју сте стекли тренингом. У том се тренутку види у каквој сте кондицији, односно, колико сте километара претрчали изван дворане за тренинг. Ако сте сами себе варали и пропуштали ранојутарње напорно трчање, истина ће изаћи на видело под бљештавилом рефлектора..
- Џо Фрејзер

ГДЕ МОЖЕ ДА РАДИ? 

- У Спортским клубовима,
- Вртићима,
- Институцијама војске и полиције, казнено-поправним итд. 

 

КОЈЕ ПОСЛОВЕ МОЖЕ ДА ОБАВЉА?

- Тренер млађих категорија и сениора

- Тренер сениорских екипа укључених у лигашка такмичења,

- Тренер репрезентативних селекција младих

- Спортски тренер у казнено поправним институцијама, институцијама војске и полиције

- Спортски персонални тренер

- Реализатор спортских садржаја који се спроводе на нивоу локалне самоуправе у вртићима и спортским клубовима

 

ТРЕНЕР МОЖЕ БИТИ ПРИВАТНИ ПРЕДУЗЕТНИК

- Приватни спортски клубови

- Школе спорта за децу

- Продавнице спортске опреме

- Издавачка кућа – спортска литература

- Продавница спортских реквизита итд.

 

Комплетан план студијског програма (курикулум и друге појединости) можете погледати на адреси испод:

хттп://всовсу.рс/нови/индеx.пхп/студије/основне-студије/струковни-тренер

 

ПРИМЕРИ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА