STRUKOVNI POSLOVNI INFORMATIČAR

Osnovne strukovne studije, studijskog programa POSLOVNI INFORMATIČAR, kao primarnu svrhu imaju osposobljavanje studenta za primenu adekvatnih znanja, veština i poznavanja savremene tehnike, softvera i tehnologija za potrebe rada u oblasti ekonomije, poslovanja i menadžmenta. Sa današnjim naglim porastom svakodnevne upotrebe računara u mnogim aspektima savremenog života, povećana je potreba za stručnim kadrom iz ove oblasti. Studijski program je baziran na specifičnim znanjima u domenu računarskih, informativnih tehnologija, ali i ekonomskim, matematičkim, menadžerskim i znanjima iz sfere upravljanja.Svrha studijskog programa STRUKOVNI POSLOVNI INFORMATIČAR u oblastima softverskog informatike, ekonomije, upravljanja, matematike i menadžmenta je obrazovanje studenata za sticanje specifično stručnih znanja i kompetencija navedenih oblasti. Stečena znanja i kompetencije su društveno opravdane i korisne. Takođe, stečena znanja i kompetencije su u skladu sa zadacima i ciljevima Škole na kome se studijski program i izvodi.

 OPŠTI USLOVI ZA PRIJAVU NA KONKURS 

* Lična karta - na uvid, 

* Prijava na konkurs (dobija se u visokoj školi), 

* Izvod iz matične knjige rođenih (može i fotokopija), 

* Diploma (završene srednje škole) - overena fotokopija i original na uvid, 

* Sva svedočanstva o završenim razredima srednje škole - overena fotokopija i original na uvid, 

* Uplata za prijavu na konkurs i za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 6.000,00 dinara na račun 840-446666-88.

 

Pored navedenih dokumenata, podnose se još i sledeća dokumenta: 

* Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti


PRIJEMNI ISPIT

* Kombinovani test iz informatike i matematike - do 60 bodova.


ŠKOLARINA
75.000 dinara i može se platiti u 8 jednakih mesečnih rata po 9.375 dinara.

 

SVE DETALJE O STUDIJSKOM PROGRAMU MOŽETE POGLEDATI NA LINKU ISPOD


http://vsovsu.rs/novi/index.php/studije/osnovne-studije/poslovni-informaticar

Poštovani, nadamo se budući studenti, za one koji nisu u mogućnosti lično da dođu do naše Škole radi konkursa za upis, omogućeno je konkurisanje onlajn putem. Molimo sve da pažljivo pročitaju i TAČNO ispune podatke u onlajn prijavi. Takođe obavezno je da se uz konkursnu prijavu onlajn putem proslede prilozi na datu mejl adresu škole visokaskola@vsovsu.rs sa naznakom KONKURSNA PRIJAVA - PRILOZI. U suprotnom prijava neće biti uzeta u razmatranje. Isto tako, iste priloge ste dužni doneti prilikom polaganja prijemnog ispita, kao i originale svedočanstava na uvid.PRIMERI PRIJEMNIH ISPITA