СТРУКОВНИ НУТРИЦИОНИСТА-ДИЈЕТЕТИЧАР

Студенти се оспособљавају да самостално планирају и организују исхрану појединаца и различитих категорија становништва

 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС 

* Лична карта - на увид, 

* Пријава на конкурс (добија се у високој школи), 

* Извод из матичне књиге рођених (може и фотокопија), 

* Диплома (завршене средње школе) - оверена фотокопија и оригинал на увид, 

* Сва сведочанства о завршеним разредима средње школе - оверена фотокопија и оригинал на увид, 

* Уплата за пријаву на конкурс у износу од 2.000,00 динара и полагање пријемног испита у износу од 4.000,00 динара на текући рачун 840-446666-88.

 

Поред наведених докумената, подносе се још и следећа документа: 

* Лекарско уверење о здравственој способности

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

* Тест из биологије - до 40 бодова.

* Тестирање из хемије - до 20 бодова.

 

ШКОЛАРИНА
95.000 динара и може се платити у 8 једнаких месечних рата по 11.875 динара.

 

Чини се да је главни постулат нутрициониста: ако има добар укус, лоше је за здравље.

- Исак Асимов

ГДЕ МОЖЕ ДА РАДИ? 

- У саветовалиштима и превентивним центрима домова здравља, болницама, клиничким центрима, институтима, заводима,
као и у приватном здравственом сектору

- У установама социјалне заштите – домовима за негу и геронтолошким центрима,
- У предшколским установама, домовима ученика и студентским центрима
- У фитнес клубовима, спортским клубовима, спа и wеллнесс центрима,
- У малопродаји и велепродаји ткз.„здраве“ хране
- У угоститељским објектима  

 

КОЈЕ ПОСЛОВЕ МОЖЕ ДА ОБАВЉА?

- Здравствено васпитни рад у области правилне исхране

- Саветовалишни рад у области медицинске нутритивне терапије,

- Планирање оброка и руковођење процесом припреме хране у угоститељским објектима и ресторанима друшвене исхране

- Креирање и припремање нових оброка у угоститељској понуди, као и прехрамбених производа за посебне групе корисника,
као што су спортисти, гојазни, оболели од шећерне болести, оболели од нутритивних алергија и слично

- Послови везани за маркетинг појединих прехрамбених производа

 

НУТРИЦИОНИСТА МОЖЕ БИТИ ПРИВАТНИ ПРЕДУЗЕТНИК

- Отварање продавнице са асортиманом ткз. „здраве“ хране

- Ресторан брзе хране са понудом „здравих“ оброка и напитака

- Еко производња, дистрибуција и пласирање органски произведене хране

 

Комплетан план студијског програма (курикулум и друге појединости) можете погледати на адреси испод:

хттп://всовсу.рс/нови/индеx.пхп/студије/основне-студије/струковни-нутрициониста

 

ПРИМЕРИ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА