ZDRAVSTVENA NEGA (STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA)

Studenti se osposobljavaju da samostalno planiraju i organizuju ishranu pojedinaca i različitih kategorija stanovništva

 

OPŠTI USLOVI ZA PRIJAVU NA KONKURS 

* Lična karta - na uvid, 

* Prijava na konkurs (dobija se u visokoj školi), 

* Izvod iz matične knjige rođenih (može i fotokopija), 

* Diploma (završene srednje škole) - overena fotokopija i original na uvid, 

* Sva svedočanstva o završenim razredima srednje škole - overena fotokopija i original na uvid, 

* Uplata za prijavu na konkurs i za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 6.000,00 dinara na račun 840-446666-88.

 

Pored navedenih dokumenata, podnose se još i sledeća dokumenta: 

* Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti


PRIJEMNI ISPIT

* Test iz biologije - do 60 bodova.


ŠKOLARINA
95.000 dinara i može se platiti u 8 jednakih mesečnih rata po 11.875 dinara.

 
Najveća greška u lečenju bolesti je što postoje lekari za telo i lekari za dušu, a ipak je to dvoje jedno i nedeljivo.
- Platon

GDE MOŽE DA RADI? 

- U dispanzerima, domovima zdravlja, kućnoj nezi, patronažnoj službi, savetovalištima, preventivnim centrima, privatnom zdravstvenom sektoru
- U opštim i specijalnim bolnicama, rehabilitacionim centrima, u kliničkim centrima, zavodima i institutima
- U domovima za stare i gerontološkim centrima
- U domovima i školama za decu sa posebnim potrebama
- U predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju

 

KOJE POSLOVE MOŽE DA OBAVLJA?

- Strukovna medicinska sestra je osposobljena za rad u okviru zdravstvene nege i pripreme za dijagnostičke postupke u opštoj medicini i svim specijalističkim disciplinama

- Strukovna medicinska sestra je osposobljena za samostalan zdravstveno-vaspitni rad i preventivnu zdravstvenu negu sa korisnicima zdravstvene zaštite, sa zdravom populacijom i obolelima.

- U svom radu strukovna medicinska sestra sprovodi psihološku potporu pacijenta i porodice, posebno kod teških bolesnika.

 

MEDICINSKA SESTRA MOŽE BITI PRIVATNI PREDUZETNIK

- Dom za stara lica

- Preduzeće za prevoz pacijenata, invalida i teško pokretnih osoba

- Ambulanta za zdravstvenu negu

 

Kompletan plan studijskog programa (kurikulum i druge pojedinosti) možete pogledati na adresi ispod:

http://vsovsu.rs/novi/index.php/studije/osnovne-studije/strukovna-medicinska-sestra

 
Poštovani, nadamo se budući studenti, za one koji nisu u mogućnosti lično da dođu do naše Škole radi konkursa za upis, omogućeno je konkurisanje onlajn putem. Molimo sve da pažljivo pročitaju i TAČNO ispune podatke u onlajn prijavi. Takođe obavezno je da se uz konkursnu prijavu onlajn putem proslede prilozi na datu mejl adresu škole visokaskola@vsovsu.rs sa naznakom KONKURSNA PRIJAVA - PRILOZI. U suprotnom prijava neće biti uzeta u razmatranje. Isto tako, iste priloge ste dužni doneti prilikom polaganja prijemnog ispita, kao i originale svedočanstava na uvid.PRIMERI PRIJEMNIH ISPITA

 

PRIMERI TESTOVA ZA PRIJEMNI ZDRAVSTVENA NEGA I STRUKOVNI NUTRICIONISTA-DIJETETIČAR - TESTOVI IZ HEMIJE I BIOLOGIJE

 

 

 

STARI PRIMERI TESTOVA RAZNIH