Студенти се оспособљавају да самостално планирају и организују исхрану појединаца и различитих категорија становништва

 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС 

* Лична карта - на увид, 

* Пријава на конкурс (добија се у високој школи), 

* Извод из матичне књиге рођених (може и фотокопија), 

* Диплома (завршене средње школе) - оверена фотокопија и оригинал на увид, 

* Сва сведочанства о завршеним разредима средње школе - оверена фотокопија и оригинал на увид, 

* Уплата за пријаву на конкурс у износу од 2.000,00 динара и полагање пријемног испита у износу од 4.000,00 динара на текући рачун 840-446666-88.

 

Поред наведених докумената, подносе се још и следећа документа: 

* Лекарско уверење о здравственој способности


ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

* Тест из биологије - до 60 бодова.


ШКОЛАРИНА
95.000 динара и може се платити у 8 једнаких месечних рата по 11.875 динара.

 
Највећа грешка у лечењу болести је што постоје лекари за тело и лекари за душу, а ипак је то двоје једно и недељиво.
- Платон

ГДЕ МОЖЕ ДА РАДИ? 

- У диспанзерима, домовима здравља, кућној нези, патронажној служби, саветовалиштима, превентивним центрима, приватном здравственом сектору
- У општим и специјалним болницама, рехабилитационим центрима, у клиничким центрима, заводима и институтима
- У домовима за старе и геронтолошким центрима
- У домовима и школама за децу са посебним потребама
- У предшколском, основном и средњем образовању

 

КОЈЕ ПОСЛОВЕ МОЖЕ ДА ОБАВЉА?

- Струковна медицинска сестра је оспособљена за рад у оквиру здравствене неге и припреме за дијагностичке поступке у општој медицини и свим специјалистичким дисциплинама

- Струковна медицинска сестра је оспособљена за самосталан здравствено-васпитни рад и превентивну здравствену негу са корисницима здравствене заштите, са здравом популацијом и оболелима.

- У свом раду струковна медицинска сестра спроводи психолошку потпору пацијента и породице, посебно код тешких болесника.

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА МОЖЕ БИТИ ПРИВАТНИ ПРЕДУЗЕТНИК

- Дом за стара лица

- Предузеће за превоз пацијената, инвалида и тешко покретних особа

- Амбуланта за здравствену негу

 

Комплетан план студијског програма (курикулум и друге појединости) можете погледати на адреси испод:

хттп://всовсу.рс/нови/индеx.пхп/студије/основне-студије/струковна-медицинска-сестра

 
ПРИМЕРИ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА