МАСТЕР СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ

Студентима који су завршили специјалистичке струковне студије за васпитаче у трајању од једне године (60 ЕСПБ) Комисија са Педагошког департмана ће урадити еквиваленцију студијских програма која ће се ускоро објавити. Тиме ће тим студентима бити омогућен упис у другу годину мастер студија.