MASTER STRUKOVNI VASPITAČ PREDŠKOLSKE DECE

Studentima koji su završili specijalističke strukovne studije za vaspitače u trajanju od jedne godine (60 ESPB) Komisija sa Pedagoškog departmana će uraditi ekvivalenciju studijskih programa koja će se uskoro objaviti. Time će tim studentima biti omogućen upis u drugu godinu master studija.