MASTER JAVNO ZDRAVLJE

MASTER STUDIJE JAVNOG ZDRAVLjA - OPIS STUDIJSKOG PROGRAMA MASTER STRUKOVNIH STUDIJA

Studijski program drugog stepena strukovnih studija obuhvata master strukovne studije javnog zdravlja u trajanju od dve godine odnosno četiri semestra. Nakon završetka studijskog programa, student stiče zvanje Strukovna master medicinska sestra. Svaka godina studija vrednovana je sa po 60 ESPB bodova, odnosno ukupno vrednovanje programa iznosi 120 ESPB bodova.

Studije pripadaju studijama visokog obrazovanja drugog stepena, sa ishodom daljeg razvijanja sposobnosti i stavova visokostručnih kadrova iz oblasti zdravstvene nege i javnog zdravlja, koji su stekli adekvatna teorijsko-praktična i praktična znanja i veštine te osposobljeni za rad na svim nivoima zdravstvene zaštite, a pre svega u rukovođenju sestrinskom praksom; promociji zdravlja i prevenciji bolesti; planiranju, istraživanju i primeni metoda u javnom zdravlju, kao i u kontroli i vrednovanju rezultata rada u u svakodnevnoj javnozdravstvneoj praksi radi njenog kontinuiranog unapređivanja.

Program osposobljava studente za primenu znanja i veština potrebnih za dalju integraciju teorije, istraživanja i prakse iz oblasti zdrvavstvene nege u javnom zdravlju, kroz izučavanje akademsko-opšte obrazovnih, stručnih i stručno-aplikativnih predmeta iz oblasti zdravstvene nege i javnog zdravlja.

Teorijska nastava i vežbe se izvode u slušaonicama i kabinetima u školi, a vežbe i praktični rad se izvode u nastavnim bazama škole - ustanovama primarne, sekundarne i tercijalne zdravstvene zaštite (Opšte bolnice Subotica, domovima zdravlja, zavodima za javno zdravlje), ustanovama socijalne zaštite poput Doma za nezbrinutu decu Kolevka, Gerontološkog centra itd. Nastava se izvodi kroz primenu savremenih metoda rada koje osim interaktivnih predavanja, vežbi, seminarskih radova, konsultacija, kolokvijuma, uključuju i projektne zadatke, praktični rad, kao i stručne prakse u odgovarajućim ustanovama. Na studijama se pored obaveznih predmeta, studenti opredeljuju i za slušanje izbornih predmeta koji im pružaju mogućnost izbora budućeg profesionalnog angažovanja u različitimioblastima zdravstvenog sektora.

Svaki predmet je dobio određenu bodovnu vrednost u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova (ESPB bodovi), kao i master rad i obavljena stručna praksa. Student završava studije izradom i odbranom master rada.

Studijski program sadrži elemente utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju RS i propisanim Standardima za akreditaciju ovog nivoa studija. Usaglašen je sa Direktivom 2013/55/ES Evropske unije.

Master strukovne studije mogu da upišu Strukovne medicinske sestre (180 ESPB).

Studenti master strukovnih studija za sticanje stručnog naziva Strukovna master medicinska sestra koji studiraju na drugim akreditovanim visokoškolskim ustanovama mogu da pređu na ovaj studijski program ako je priložen kompatibilan kurikulum koji sadrži detaljan opis predmeta koje je student slušao i položio na drugoj visokoškolskoj ustanovi.

Poštovani, nadamo se budući studenti, za one koji nisu u mogućnosti lično da dođu do naše Škole radi konkursa za upis, omogućeno je konkurisanje onlajn putem. Molimo sve da pažljivo pročitaju i TAČNO ispune podatke u onlajn prijavi. Takođe obavezno je da se uz konkursnu prijavu onlajn putem proslede prilozi na datu mejl adresu škole visokaskola@vsovsu.rs sa naznakom KONKURSNA PRIJAVA - PRILOZI. U suprotnom prijava neće biti uzeta u razmatranje. Isto tako, iste priloge ste dužni doneti prilikom polaganja prijemnog ispita, kao i originale svedočanstava na uvid.